تعامل
کلید موفقیت ماست.

شرکت نوآوران افزایش بهره وری، راهکارهای نوآورانه اختصاصی برای افزایش بهره وری کسب و کار های مختلف ارائه می دهد.

خدمات
NAB

شرکت نوآوران افزایش بهره وری، راهکارهای نوآورانه اختصاصی برای افزایش بهره وری کسب و کار های مختلف ارائه می دهد. تخصص ما در زمینه ساخت نرم افزار تحت وب و اپلیکیشن موبایل اختصاصی می باشد. ما به کسب و کارهای مختلف خدماتی از قبیل ساخت نرم افزار مدیریت موجودی اختصاصی، نرم افزارهای مدیریت زمان و برنامه ریزی، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان، نرم افزار محاسبه کمیسیون، نرم افزار مدیریت تراکنش و فروش، نرم افزار برآورد و صورت حساب و نرم افزار مدیریت وصول و دریافت رسید، ارائه می دهیم.

شرکت نوآوران افزایش بهره وری (ناب)

عنوان مجموعه ما یعنی «نوآوران افزایش بهره وری» برای ما مفهومی فراتر از یک نام، دارد؛ بلکه بیان کننده اساس شاکله کاری ماست. این نام یک یادآور همیشگی است برای این که بدانیم، می خواهیم ناب ترین خدمت را به مشتریان خود ارائه کنیم. ما می خواهیم در راه حل هایی که پیشنهاد می دهیم ناب باشیم. کار ما زمانی کامل می شود که مشتریانمان احساس کنند، خدمتی که به آنان ارائه شده است، موجب گشته کسب و کارشان ناب باشد.

تنوع تخصص افراد در مجموعه کاری ناب، یکی از شایستگی های اساسی ما می باشد که به ما اجازه می دهد در ارائه خدمت به مشتریانمان ناب باشیم. ما از تحلیل گران دقیق، برنامه نویسان متخصص، ارزیابان ریزبین و مسئولانی متعهد در مجموعه خود بهره می بریم. کسب و کار ما بر اساس تعامل بنا شده است و معتقدیم که همه چیز با تعامل متخصصان و کار گروهی، امکان پذیر است و تجربه موفق ما، دلیل محکمی بر این امر می باشد.

ماموریت ما

نوآوران افزایش بهره وری این جاست تا به مشتریان خود راهکار ارائه کند و به آنان قدرت بخشد تا رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنند. این کار موفقیت واقعی ما است.

دیدگاه ما

تعامل گروهی با یکدیگر، رویاها و آرزوهایمان را به واقعیت تبدیل می کند.

  • برتری زمانی معنا پیدا می کند که میان ما و مشتریانمان تعامل باشد.
  • دستاورد این است که انتخاب شماره یک مشتریانمان باشیم.
  • موفقیت لحظات فوق العاده ای است که با افزایش انتظارت شخصی هر مشتری ایجاد می شود.
  • سفارشی سازی راهکارهای فناورانه ی شخصی سازی شده کسب و کار جهت تجربه فوق العاده مشتریان

تعامل و مشارکت

رویکرد تعاملی و مشتری مداری کلید طلایی ما برای موفقیت در پروژه ها است.

نوآوران افزایش بهره وری (ناب) به ارائه راهکارهای با کیفیت در تمامی زمینه های کاری خود مفتخر است. دلیل اصلی این موفقیت، رویکرد تعاملی ما با مشتریان و کارگروهی و همکاری متخصصین ناب است، تعاملی همه جانبه و مداوم در تمامی مراحل پیشرفت پروژه. رویکرد تعاملی و مشتری مداری، کلید طلایی ما برای موفقیت است و همین امر موجب پیشی گرفتن ناب از دیگر مجموعه های نرم افزاری گردیده است.

  • رویکرد تعامل برای تبدیل رویاها به واقعیت
  • برای آگاهی بیشتر از فرآیند و ساختار رویکرد تعاملی ناب، با ما تماس بگیرید.

ارتباط با ما

سوالی دارید؟

ما برای کمک به شما آماده‌ایم.

ارتباط با ما